LW-MTMT-BU

Fiber skjøteledd  MT-RJ – MT-RJ  Duplex  Multimode og Singlemode

Beskrivelse

Fiber skjøteledd  MT-RJ – MT-RJ  Duplex  Multimode og Singlemode