RM12BPG-3PH

kr108,75 ekskl. MVA

Hirose  RM12BPG-3PH  3 pol.  Han